Priser og kriterier

Priser deles ut årlig til personer, bedrifter og/eller organisasjoner som har utmerket seg spesielt og som ved dette har promotert Lillehammer og omegn. I år skal vi dele ut priser i følgende kategorier:

- lldsjelprisen
- Service- og vertskapsprisen
- Næringslivsprisen
- Idrettsprisen
- Kulturprisen
- Fakkelprisen

Fakkelprisen - hovedprisen

Fakkelprisen kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for Lillehammer og omegn med nasjonal og/eller internasjonal synlighet. Vinneren er en "ekte patriot" som sprer entusiasme, framtidstro og skaper stolthet blant områdets befolkning.

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som over tid ha vist uegennyttig innsats til gode for folk i Lillehammer og omegn. Juryen nominerer et antall kandidater og får innspill fra befolkningen. Ildsjelprisen er folkets avgjørelse og det er mulig å stemme på SMS. Prisen tildeles den som får flest stemmer.

Service- og vertskapsprisen

Service- og vertskapsprisen tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner som har skapt trivsel gjenom godt vertskap og har formidlet usedvanlig god kundeservice gjennom sitt virke. De nominerte har vist imøtekommenhet, er løsningsorienterte og fremstår som et forbilde i Lillehammer og omegn.

Næringslivsprisen

Næringslivsprisen tildelse personer, bedrifter eller organisasjoner som er innovative og nyskapende og som har tilført Lillehammer og omegn ny eller økt virksomhet i Lillehammer og omegn.

Idrettsprisen

Idrettsprisen tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner med prestasjoner som setter Lillehammer og omegn på kartet. De nominerte skal være ekte Lillehammerambassadører og fremstå som et forbilde.

Kulturprisen

Kulturprisen tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner som gjennom sitt virke og prestasjoner har gjort Lillehammer og omegn synlig og positivt bemerket innenfor kultursegmentet.