Priser og kriterier

I år skal vi dele ut priser i følgende kategorier:

Fakkelprisen - hovedprisen

 • Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
 • Ekstraordinær innsats for Lillehammer og omegn med nasjonal og/eller internasjonal synlighet
 • Sprer entusiasme, framtidstro og skaper stolthet blant områdets befolkning
 • Er en "ekte patriot"

Folkets ildsjelpris

 • Kan tildeles enkeltpersoner
 • Over tid ha vist uegennyttig innsats til gode for folk i Lillehammer og omegn
 • Juryen nominerer et antall kandidater
 • Innspill fra befolkningen
 • Avstemning via GD, og tildeles den som får flest stemmer

Service- og vertskapsprisen

 • Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
 • Skapt trivsel gjenom godt vertskap
 • Formidlet usedvanlig god kundeservice gjennom sitt virke siste år
 • Vist imøtekommenhet, er løsningsorientert og fremstår som et forbilde i Lillehammer og omegn

Næringslivsprisen

 • Innovativ/Nyskapende
 • Tilført Lillehammer og omegn ny eller økt virksomhet
 • Hovedvirksomhet i Lillehammer og omegn

Idrettsprisen

 • Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
 • Prestasjoner som setter Lillehammer og omegn på kartet
 • Lillehammerambassadør
 • Fremstår som et forbilde

Kulturprisen

 • Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
 • Gjennom sitt virke og/eller prestasjoner gjort Lillehammer og omegn synlig og positivt bemerket