Om Fakkelprisen

Fakkelprisen er et prosjekt i regi av Lillehammer entusiaster. Prisen deles ut årlig til personer, bedrifter og/eller organisasjoner som har utmerket seg spesielt og som ved dette har promotert Lillehammer og omegn. Fakkelprisen skal inspirere til vekst og utvikling gjennom entusiasme og stolthet i vårt område.

Lillehammer entusiastene utgjør styringsgruppa og er følgende personer;

 • Erik Alver
 • Synnøve Brenden
 • Tor Fredriksen
 • Guro Brandtzæg
 • Karen Lauvålien
 • Lisbeth Berntsen Huse

I tillegg til styringsgruppen er det tre arbeidsgrupper, det er arrangement-, finansering- og markedsgruppe.

Arrangementskomité:

 • Lisbeth Berntsen Huse
 • Bjarte Ytre-Arne
 • Stine Tøndevold
 • Birgitte Rosenvinge Høyem
 • Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen
 • Linda C. Voldbakken
 • Benedicte Kvalsund

Markedskomité:

 • Karen Lauvålien
 • Linn-Cecilie Mæhlum
 • Roger Hjelmstadstuen
 • Tone Iren Eggen Tømte

Finansieringskomité:

 • Erik Alver
 • Erik Fostervoll
 • Morten Nereng
 • Oddleiv Sæle
 • Synnøve Brenden
 • Morten Aune